Nordisk Impuls

Få styr på din pension

Ligesom alt andet er pension en af de ting der har udviklet sig i takt med den digitale tidsalder og ændringer på arbejdsmarkedet. Det er ikke længere en selvfølgelig at man vælger fast månedsløn og jobsikkerhed – mange vægter selvbestemmelse, frihed og fleksibilitet langt højere den dag i dag. Men…