• Hvordan kan man gøre Gud's vilje?

  Hvis Gud som hævdet er ophav til alt, hvad der findes, må det foruden alt det lyse og gode også inkludere alt det mørke og onde i tilværelsen. Men hvorfor er det således…?

  Klik her for at læse mere
  Læs mere

 • Projekt Liv

  Et nyt tankevækkende arbejde af PBJ – denne gang formet som et direkte opgør med den materialistiske evolutionsteori – den såkaldte
  neo-darwinisme ...

  Klik her for at læse mere

   

  Læs mere
 • Mayas Slør

  Udtrykket Mayas slør henfører til den stoflige verden opfattet som en illusion, der viser tilbage til et guddommeligt ophav af rent ustoflig natur ...

  Klik her for at læse mere

   

  Læs mere
 • Kosmisk Kemi

  Begrebet Kosmisk Kemi dækker over et sæt ikke-fysiske energier, kræfter og processer, der side om side med den fysiske hjernevirksomhed danner grundlag for ...

  Klik her for at læse mere

   

  Læs mere
 • Det Kosmiske Gudsbegreb

  Med baggrund i en række undervisningsår hos Martinus har forfatteren påtaget sig opgaven på en begrænset plads at bidrage med en række centrale 'snapshots' af det ...

  Klik her for at læse mere

  Læs mere
Seneste Nyt

SENESTE ARTIKLER:
Jeget og det emotionelle gennembrud
Vi må elske hinanden... eller dø!
Åndsvidenskab kontra Naturvidenskab
Om ontologien i Martinus Kosmologi
Hjernespind

Spørgehjørnet blev skabt for at give bogklubbens medlemmer adgang til at indsende spørgsmål, som kan være aktuelle for den enkelte (men samtidigt af almen interesse), og som man ønsker svar på i lyset af det kosmiske verdensbillede. Det kan være spørgsmål af personlig art, eller spørgsmål med direkte relation til det virkelighedssyn, Martinus er talsmand for.

PDF Download

Lidt om elevtiden hos Martinus 1958-1968 – og tiden derefter…
Martinus underviste ikke i almindelig forstand – han besvarede spørgsmål. Og dem var der mange af hos undertegnede efter læsningen af det, der hidtil var udkommet og løbende udkom fra hans hånd. Først og fremmest hovedværket Livets Bog. Men også Gerner Larssons Kursus i 8 bind.

Det, jeg var mest optaget af, var spørgsmålet om hvordan det hele hænger sammen. Samt hvordan det harmonerer med det virkelighedsbillede, som naturvidenskaben tegner. | Læs mere

E-bøger
I pagt med udviklingen inden for bogmarkedet samt ud fra ønsket om at billiggøre adgangen til forlagets titler har vi taget skridt til at omskabe disse til en form som E-bøger. Dvs. bøger, man kan downloade og læse på sin Mac eller PC samt eventuelt printe ud til eget brug.

Foreløbigt er vi klar med 7 titler, nemlig "Projekt Liv", "Gud på Anklagebænken", "Det Kosmiske Gudsbegreb", "Kosmisk Kemi", "Den Seksuelle Revolution" og "Slangens død" samt det gratis info-hefte "Martinus og det levende Verdensalt" (åbner i nyt vindue).

Samtlige titler belyser forskellige sider af dét enestående og revolutionerende verdensbillede med tilhørende virkelighedsbeskrivelse, som skyldes den store, danske mystiker og intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981), og som for de enkelte titlers vedkommende er belyst i forlagets fortegnelse over trykte bøger.

 

Bøger om kosmologi

image

»X« (i 4 bind)

Per Bruus-Jensens hovedværk er formet som en komplet indføring i Martinus kosmologi og blev udviklet i nært samarbejde med Martinus, som nåede at kontrollere og godkende størstedelen af indholdet inden sin død i 1981.

Den ideelle grundbog til selvstudium og studiekredsvirksomhed.

DVD Kursus

image

Mennesket og Virkeligheden

Audiokursus baseret på de oprindelige interviews mellem Per Bruus-Jensen og Steen Landsy på Radio Lotus i 1990/91, der nu genudgives fra Forlaget Nordisk Impuls i digitaliseret form, gennem-redigeret og med optimeret lydkvalitet. Mennesket og Virkeligheden tilbyder en komplet og underholdende indføring i det kosmiske verdensbillede - ialt over 32 timers spændende information.

CD Interviews

image

Hvem var Martinus egentlig?

Dobbelt audio CD indholder 3 spændende interviews med Per Bruus-Jensen om Martinus og hans arbejde.

Den første CD indholder en introduktion til Martinus med Per Bruus-Jensen og Steen Krarup som er fortsat på anden CS samt 2 ekstra interviews om Martinus kosmologi med Ib van Duers.

Din bestilling

Kurven er tom

Forlagets Bogklub

For at få det optimale udbytte af denne site kan det være en rigtig god idé at tilmelde sig forlagets bogklub. Medlemskab er ganske gratis og giver dig adgang til en del "ekstras", så som gratis downloads, interviews osv.

» Klik her for at tilmelde dig!

Månedens tilbud

Som medlem af Bogklubben kan du få tilsendt dit eget personlige signerede eksemplar af PBJ's seneste bog Hvordan kan man gøre Guds vilje? samt spar over 20% på prisen!

» Klik her for at læse mere

Book Review

image
Formålet med illusionen er bekræfte det guddommelige ophav i rollen som genial skaber, idet samme ophav som udgangs- punkt for sin skabelse kun har sin egen ustoflige natur at bygge på. Men hvordan…?

Med baggrund i både aktuel fysik og avanceret åndsvidenskab belyser En rejse gennem Mayas slør, hvorledes det guddommelige ophav i praksis løser den krævende opgave og herved samtidig tilfører sig selv et livsindhold i form af spænd- ende livsoplevelse. I al evighed…

» Læs mere om Mayas Slør